15 Ocak 2020 Çarşamba

Yiyeceklerin Bozulması
Peygamberimiz, "İsrail oğulları (Yahudiler) olmasaydı, yemek bozulmaz, et kokuşmazdı" buyuruyorlar.

Allahü Teala, yiyecek olarak kendilerine kudret helvası ve "Selva" kuşu indirdiğinde, yiyip karınlarını doyurmalarını ve fakat saklayıp istif etmemelerini emretti. Yahudiler, Allah tarafından gönderilen bu şeylerde stokçuluğa başlamışlardı. Bunun sebebi, Allahü Teala'ya güven duymamaları idi. Rablerine itimadlarını bozunca, istif ettikleri yiyecekler de bozuldu.

Bu hadise ve teşebbüs, yemeğin bozulmasına ve etin kokuşmasına başlangıç teşkil etti ve ondan sonra devamlı hale geldi. (Müslim şerhi Nevevi c. 10, s. 59).
HER YÖNÜYLE İZDİVAÇ VE MAHREMİYETLERİ
Ali Eren


13 Ocak 2020 Pazartesi

Âlimler Ve Câhiller

«Âlimler helâli bolca yemeye başlayınca, câhiller de şüpheli şeylere yaklaşır. Âlimler şüpheli şeylere yaklaşınca, câhiller harama yönelir. Âlimler haramı irtikâb edince, câhiller tamamen sapıtırlar».

Fahrüddin-i Râzî (rah.)


11 Ocak 2020 Cumartesi

Ben Afvedilir Miyim?
Nakledildiğine göre, Dıhyetül-Kelbî'nin Müslüman olması için Resûl-i Ekrem bir ay duâ etti. Bir sabah namazından sonra Cebrail (aleyhisselâm), Resûl-i Ekrem'e gelerek Müslüman olmak üzere Dıhye'nin kendisine gelmekte olduğunu haber verdi. Tam bu sırada Dıhye gelerek selâm verdi: «Ben Arap beylerinden bir bey idim. Yedi kızım vardı. Bunları evermek ağırıma gitti ve hepsini öldürdüm. Ben afvedilir miyim?» diye sordu.

Resûl-i Ekrem bir süre hayretler içinde kaldıktan sonra Cebrail (aleyhisselâm) gelerek:
- Ey Muhammed, bu adama söyle; «Lâ ilahe illallah Muhammedün Resûlüllah» dediği anda bütün geçmiş küfrünü, çocuklarını öldürmesini ve diğer günahlarını Allah Teâlâ bağışlar, dedi.

Bunu duyan Resûl-i Ekrem:
- İlâhî, İşte Dıhye, bir kere «Lâ ilahe illallah Muhammedün Resûlüllah» demekle bütün geçmişini bağışladın.

Ümmetinden niceleri var ki devamlı olarak Kelime-i Tevhîd getirdikleri halde onları bağışlamaz mısın? dedi.


ENVÂR'ÜL ÂŞIKÎN
Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan