22 Eylül 2018 Cumartesi

Hazn İsmi

Said  Bin Müseyyeb  babası vasıtasıyla dedesinden naklediyor:

Dedem, Rasulullah (s.a.v.)'a vardı. Rasulullah (s.a.v.): "Adın ne?" diye sordu. Dedem: "Hazn" (sert yer) diye cevap verdi. Rasulullah (s.a.v.): "Hayır, senin adın Sehl'dir" buyurdu.

Hazn: "Olamaz, babamın verdiği bir ismi değiştiremem" dedi.

İbn-i Müseyyeb devam ediyor: "O günden sonra aramızda kabalık devam etti gitti."Edebü'l Müfred

İmam Buharî


20 Eylül 2018 Perşembe

Fakat...


Zambak


"Hatalar gizli kaldıkça zararı yalnız sahibinedir, fakat açığa çıkıp düzeltilmediği vakit, belâsı umumadır."

Tabiinden Bilâl bin Sa'd (r.h.)19 Eylül 2018 Çarşamba

Aşure Nasıl Ortaya Çıktı?


Aşûre Günü


Hazreti Allah kavmini küfür ve isyandan doğru yola davet etmesi için Hazreti Nuh'u (a.s.) elli yaşında iken kavmine peygamber olarak göndermiş. Hazreti Nuh, kavmiyle birlikte 950 sene yaşamış.
Hazreti Nuh, kavmini doğru yola davet ettikçe kavmi onu dinlemediği gibi Hazreti Nuh'a eziyet bile etmiş. Nuh aleyhisselâm ise her seferinde "Yâ Rabbi! Beni ve kavmimi affet, zira onlar bilmiyorlar." diye duâ edermiş. Onlar isyanlarına ve kötülüklerine devam etmişler. Gittikçe de hataları çoğalmış. Bu durum uzun süre böyle devam etmiş. Hazreti Nuh sonraki nesillerin iyiliği ve doğruluğu bulması için uğraşıyormuş, fakat her gelen öncekinden daha da kötüleşiyormuş.

Hazreti Allah, Nuh peygambere bir gemi yapmasını emretmiş. Bunun üzerine Nuh (a.s.) gemi inşaasına başlamış. Nihayet Allah'ın emri gelmiş, yeryüzünü sular kaplamış, inanmayanlar kötülükleriyle beraber suya gömülmüş. Müminlerden başka kimse kalmamış. Hazreti Nuh'un gemisi tufandan sonra sular durulunca Cûdi dağına oturmuş. Nuh (a.s.) ile gemide bulunan Müslümanlar kurtulmuş ve insanlar onlardan yeniden çoğalmışlar. Onun için Hazreti Nuh'a ikinci Adem denilir. Nuh Aleyhisselâm gemiye bindiği zaman her cins hayvandan ikişer çift aldığı için hayvanlar da onlardan çoğalmışlar.
Hazreti Nuh, karaya çıktığı gün olan Aşure gününde Allah'a şükretmek için oruç tutmuş.

Gemideki halka da oruç tutmalarını emretmiş. Sonra yanında kalan yiyeceklerden yedi çeşit toplamış.
Onları birbirine karıştırarak pişirmiş ve yemişler. İşte, bugün de yapılagelen yiyeceklerden pişirmek, aşure yapmak, bunu komşulara ve eş, dosta ikram etmek o günden kalmış.Aşure günü neler yapılabilir?

•  0 gün, evimiz için alışveriş yaparsak, bir sene boyunca evimizde bereket olur.
•  Aşure pişirip komşu ve arkadaşlara ikram edilebilir.
•  En az on kişiye birer selâm veya bir kişiye on defa selâm verilir.
•  Durumu müsait olanlar Muharrem ayının onuncu (Aşure) günü oruç tutabilir.
•  Sadece Aşure günü oruç tutmak uygun değildir. Peygamber Efendimiz, "Aşure orucunu önceki bir gün yahut sonraki bir gün ile birlikte oruç tutunuz." buyurmuşlardır.

Peygamber Efendimiz bir Hadisi Şeriflerinde Aşure günü için şöyle buyurmuştur:
"Her kim Aşure günü çoluk-çocuğuna cömert davranırsa, Allâhü Teâlâ senenin tamamında ona rızık genişliği verir."


Rüzgargülü Çocuk Dergisi
(Dergiye bakmak için ismine tıklayın)