15 Ocak 2019 Salı

Cennet'te Ziraat


Gözyaşı Çiçeği


Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz bir gün yanında bâdiye —köy— halkından bir zat bulunduğu bir sırada şöyle buyurmuştur:
— Cennet ahalisinden bir zat (cennette) ziraat yapmak için Rabbından izin ister. Rabbı da ona:
— Sen —cennet nimetlerinden— istediğine kavuşur olmadın mı? diye sorar.

O zat da:
—  Evet her istediğime kavuştum. Fakat ben ziraatle meşgul olmaklığımı arzu ediyorum, der.

(Bunun üzerine kendisine izin verilerek cennet arazisine) o kimse tohumları saçınca ekinin bitmesi, büyümesi ve devşirilmesi göz açıp kapayıncaya kadar kısa zamanda olur da dağlar gibi mahsûl toplanır.

Bunun üzerine Allah Taâlâ:
—  Ey Adem oğlu, al bunu. Muhakkak ki seni hiçbir şey doyurmaz, buyurur.

Bu hadîs-i işitince köylü Arap:
—  Ey Allah'ın Resulü, sen bu zatı ancak ya Kureyşli yahut da Ensarlı bir kimse bulursun, çünkü onlar ziraat erbabıdır. Bize gelince bizler ziraatle uğraşanlar değiliz, dedi. Bu cevap üzerine Resûlüllah (s.a.v.) gülümsedi.


En iyisini yüce ve münezzeh olan Allah bilir.ÖLÜM, KIYÂMET, ÂHİRET VE ÂHİR ZAMAN ALÂMETLERİ
İmam Şa'rani


13 Ocak 2019 Pazar

Cemâl-i İlâhi
«Muhakkak Allah Teâlâ'nın birtakım kulları var ki, yüce Allah cennette onlardan bir saat gizlenecek olsa cehennem ehlinin ateş ile azabından kurtulmak için imdat istedikleri gibi, muhakkak onlar da, cennet ile cennetin nimetlerinden kurtulmak için imdat isterler.»

Ebu Yezid el-Bistami (k.s.)


10 Ocak 2019 Perşembe

Yükünü Bırak Da Geç
Her kimin mescid evi olursa Allah Teâlâ onu rahatlığa, rahmete ve sırat üzerinden geçmesine kefil olur.
Şu muhakkak ki ancak dünyayı bırakarak ahirete yönelen ve ahiret için (lâzım olan) ameli işleyen kimse evini mescid yapar.


Şeyh Ebu Ca'fer (r.a.) şöyle derdi:
Rüyada kendimi cehennem köprüleri üzerinde duruyor gördüm. Ve çok korkunç bir manzara görüp kendi kendime bu korkunç şeyler üzerinden geçmek nasıl (mümkün) olur? diye düşünmeye başladım. Derken birdenbire arkamdan:
— Ey Allah'ın kulu yükünü bırakarak geç, diyen bir söz işittim.
Ben ona:
— Yüküm nedir? diye sordum.

O da:
— Dünyayı bırak da geç, dedi.
ÖLÜM, KIYÂMET, ÂHİRET VE ÂHİR ZAMAN ALÂMETLERİ
İmam Şa'rani