22 Ocak 2022 Cumartesi

Hz. Peygamber (s.a.v.) İhtilaftan Sakındırıyor

 
 

 
Rivayete göre; Hz. Peygamber (s.a.v.) elini Hz. Ömer’in (r.a.) sakalının üzerine koymuş ve ona: “Ey Ömer! Bizler Allah’tan geldik ve O’na döneceğiz” buyurmuştur. Hz. Ömer (r.a.) ise: “Anam babam sana feda  olsun Ey Allah’ın Resulü! Elbette Allah’tan geldik ve O’na döneceğiz, fakat  bunu ne sebeple söyledin?” diye sorunca,  Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle  cevap vermiştir:
 
“Biraz önce Cebrail bana geldi ve: ‘Ey Muhammed! Allah’tan geldik ve O’na döneceğiz, ümmetin senden çok kısa bir süre  sonra fitneye düşecektir’ dedi, ben ise: ‘Sapkınlık şeklinde mi, yoksa küfür  şeklinde mi?’ diye sordum. Bunun üzerine Cebrail: ‘Her ikisi de’ dedi. Ben  ise: ‘Nasıl sapıtır yada küfre düşerler! Ben onlara Allah’ın kitabını bırakıyorum?’ diye sordum. Buna cevap olarak  şöyle dedi: ‘Zaten Allah’ın  kitabı ile sapıtacaklar; çünkü her grup onu kendi isteklerine göre yorumlayacak ve böylece hepsi sapıtacaklar.’”

 


HAKKI ARAYANLARA NASİHATLER
Haris El-Muhâsibî (rah.)


17 Ocak 2022 Pazartesi

Bunları Benden İsteme

 
Abant

Allahü Teâlâ Hazreti Musa'ya (a.s.) vahiy etti ki:
 
"Ey Hazreti Mûsâ! Benden zenginliği isteme. Zira sen onu bulamazsın. Yaratılmışların tamamı bana muhtaçtır. Ben ise zengin olanım.

Benden gaybın ilmini isteme. Zira gaybı benden başkası bilmez.
 
Benden mahlukatın dilini seninle alakalı olarak tutmamı isteme. Zira ben onları yarattım, rızıklandırdım, onları öldürür ve diriltirim. Onlar ise beni kötülük ile anarlar. Ben onların dillerini kendimden tutmadım, onların dillerini senin hakkında da tutmam.
 
Benden bekayı (ebedî hayatı) da isteme. Zira sen onu bulamazsın. Ben ise daimî ve bakî olanım."
 
 
RÛHU'L BEYAN TEFSİRİ
İsmail Hakkı Bursevî (rh.)
 
 

13 Ocak 2022 Perşembe

Karun'un İlk Azgınlığı

 

 
Haber nakleden ehli ilim dedi ki: Karun'un ilk azgınlığı ve isyanı, şüphesiz Allahü Teâlâ Hazreti Musa'ya (a.s.) şunu vahiy ettiği zaman oldu: "İsrâîl oğullarına üst elbiselerine dört yeşil ip takmalarını, iplerin ucunun gök renginde olmasını emret."

Hazreti Mûsâ Aleyhisselam dedi ki:
-"Ey Rabbim! Bundaki hikmet nedir?
 
Allahü Teâlâ buyurdu ki:
"Onu gördükleri zaman benim kelâmımın gökten indiğini hatırlasınlar ve benden, kelâmımdan ve onunla amel etmekten gafil olmasınlar."

Hazreti Mûsâ Aleyhisselam dedi ki:
-"Onlara elbiselerinin tamamını yeşil kılmalarını emretmez misin? Zira onlar bu ipleri küçük görürler:"

Allahü Teâlâ'da buyurdu ki:
-"Ey Mûsâ! Şüphesiz benim emrimin küçüğü, küçük değildir. Zira onlar küçüğünde bana itaat etmezlerse, büyüğünde de bana itaat etmezler."

Hazreti Mûsâ Aleyhisselam kavmine bunu emretti onlarda yaptılar. Kârûn ise bunu yapmadı ve dedi ki: "Bunu ancak efendiler, kölelerini başkalarından ayırt etmek için yaparlar."

 
RÛHU'L BEYAN TEFSİRİ
İsmail Hakkı Bursevî (rh.)