30 Mayıs 2020 Cumartesi

Eğer Kanâat Etseydin...
A'meş Ebû Vâil'den şöyle hikaye ediyor. Ebû Vâil diyor ki:

Bir arkadaşım ile Selman'ın ziyaretine gittim. Bize bir miktar arpa ekmeği ile biraz da tuz getirdi. Arkadaşım «şu tuzun yanında biraz da sağter [kekik gibi bir ot] olsaydı» dedi. Bunun üzerine Selmân matarasını rehin vererek o otu aldı geldi. Yemeği bitirince arkadaşı «Bize verdiği ni'mete kanâat ettiğimiz Allah'a hamdederiz» dedi, Selmân: «Eğer kanâat etseydin, benim matara rehinde olmazdı» dedi.İHYA-U ULÛMİDDÎN (Yemek Yeme Âdâbı)
İmam Gazâli

27 Mayıs 2020 Çarşamba

Doğruluk
Doğruluk, rütbemi tenzil etse bile -etmez ya- yalancılık da rütbemi terfi etse bile -edemez ya- yine doğruluğu tercih ederim.

Hz. Ömer (r.a.)

24 Mayıs 2020 Pazar

Zâlim
Bir terzi, İbn Mübârek'e: «Ben, sultânların elbiselerini dikerim, acaba onların zulümlerinde onlara yardımcı oluyor muyum?» diye sordu.

İbn Mübarek:
«Hayır, yardımcı olan sen değil, sana iğne ile ipliği satandır. Sen ise, zalemenin tâ kendilerindensin.» dedi.İHYA-U ULÛMİDDÎN
İmam Gazâli