24 Ocak 2020 Cuma

Sihirbazlar
Allah, Sübhan'dır. Dilediği kimsenin eli ile arzu ettiği şeyde kudretini izhar eder.

O gün Musa'nın (A.S.) asası, sihirbazların iplerini yutmuştu. Ne ipler ortada görünür oldu, ne de asada bir şişkinlik... Allah, bununla hikmetini değil, kudretini göstermek istiyordu.

Sihirbazların yaptığı, hikmet ve geometrik problemlere dayanıyordu. Ama Musa'nın (a.s.) yaptığı Hakk'ın kudreti icabı idi. Bütün âdetleri ortadan kaldırıyordu. Bunu sihirbazların başkanı sezmişti. Arkadaşlarından birini çağırdı. Musa'nın (a.s.) yanına gönderdi ve:
—  Git ona bak; yaptığı işteki durumu nedir? dedi. Gitti, şu neticeyi getirdi:
—  Musa'nın rengi değişiyor. Asayı hâline bırakıyor, yapacağını yapıyor.

Başkan düşündü:
— Bu Allah'ın işidir. Musa bunu yapamaz. O sihirbaz ve sanatkâr da değildir. Olsaydı, yaptığına güvenirdi, rengi değişmezdi, dedi.

Sonra bütün sihirbazlar Allah'a iman ettiler.


İLÂHİ ARMAĞAN
Hz. Abdülkâdir Geylanî
21 Ocak 2020 Salı

Yağmur Duası
Tabiînden olan Ebü Sıddık Nâcî şöyle anlatıyor:

Süleyman Aleyhisselâm mâiyetiyle yağmur duasına çıkmıştı. Yolda sırtüstü yatan ve ayakları havada bir karınca gördü. Karınca "Allahım! Ben de senin yaratıklarından biriyim, senin rahmetine ve senin bana vereceğin rızka muhtacım, sen bizi başkasının suçundan dolayı helak etme" diye duâ ediyordu. Bunu gören Süleyman Aleyhisselâm: «Geri dönelim, yağmur için gerekli duâ yapılmıştır» dedi.


İHYA-U ULÛMİDDÎN (Zikir Ve Dualar Kitabı)
İmam Gazâli


15 Ocak 2020 Çarşamba

Yiyeceklerin Bozulması
Peygamberimiz, "İsrail oğulları (Yahudiler) olmasaydı, yemek bozulmaz, et kokuşmazdı" buyuruyorlar.

Allahü Teala, yiyecek olarak kendilerine kudret helvası ve "Selva" kuşu indirdiğinde, yiyip karınlarını doyurmalarını ve fakat saklayıp istif etmemelerini emretti. Yahudiler, Allah tarafından gönderilen bu şeylerde stokçuluğa başlamışlardı. Bunun sebebi, Allahü Teala'ya güven duymamaları idi. Rablerine itimadlarını bozunca, istif ettikleri yiyecekler de bozuldu.

Bu hadise ve teşebbüs, yemeğin bozulmasına ve etin kokuşmasına başlangıç teşkil etti ve ondan sonra devamlı hale geldi. (Müslim şerhi Nevevi c. 10, s. 59).
HER YÖNÜYLE İZDİVAÇ VE MAHREMİYETLERİ
Ali Eren