Kayıtlar

Yumuşak Olmak

Resim
Hz. Aişe (r) anlatıyor:
"Yahudilerden bir cemaat Rasulullah (s)'ın huzuruna vardılar ve:
"Essâmü Aleyküm" (ölüm üzerinize olsun) dediler.

Hz. Aişe dedi ki: "Bu sözü ben anladım ve onlara şöyle dedim:
"Ölüm ve lanet sizin üzerinize olsun."

Rasulullah (s) buyurdu ki:
"Acele etme, Ya Aişe! Allah her işte elbette yumuşaklığı sever."

Bunun üzerine ben dedim ki:
"Ya Rasulullah! Onların söylediklerini duymadın mı?"

Rasulullah buyurdu ki:
"Onlara sadece, ve aleyküm (sizin üzerinize olsun) dedim."


Edebü'l Müfred
İmam Buharî

Baba Hakkı

Malik bin Dinar Hazretleri hacca gitmişti. Hac günlerinin sonunda rüyasında denildi ki: - Ey Malik, müjdeler olsun, günahların affedildi. Seninle beraber haccedenlerin de günah rı affedildi. Hepinizin haccı kabul edildi. Ancak Belh'li Muhammed oğlu Abdürrahman'ın haccı kabul edilmeyip günahları affedilmedi. Uyanınca, halka Abdürrahman ismindeki şahsı sordu. Onu herkes tanıyordu, onun ibadetine düşkün, Kur'an'a bağlı bir zat olup her sene hacca geldiğini söylediler. Sora sora onu buldu. Yüzü ayın ondürdü gibi parlayan bir gençti. Selam verdi, o da selamını aldı. Malik Hazretlerine: - Siz kimsiniz, diye sordu. O da Basra'lı olduğunu söyledi. - Bana, benim afffedilmediğimi haber vermeye mi geldin; dedi. - Nereden bildin? - Rüyamda söylediler. - Allah senin haccını niçin kabul etmeyip, affetmiyor? - Ben, mübarek Ramazan ayının ilk gecesi büyük bir günah işledim. İçki içip sarhoş olmuştum. O haldeyken babam gelip beni kaldırmak istemiş. Ben babamın gözüne vurup kör etmişim. Bab…

Bayramlık Elbise

Resim
Abdülaziz devrinde Tıfli Hasan adında tuhaf ve garip fıkralar anlatan bir nekre vardı. Bu adam son derece hazırcevap, hoşsohbet ve pervasızdı. Tıfli, bir bayram günü, ileri gelen devlet adamlarından birini, konağına tebrik etmeye gider. Orada önemli bir atiyye (hediye) koparmayı da ümit etmektedir. Ne var ki ev sahibi, kendisine bir azizlik yapmak için plan kurmuştur. Tıflî tam konaktan çıkacağı sırada uşaklardan biri, kendisine bir eşek semeri uzatır.

"Efendi hazretleri bunu size, bayramlık olarak ihsan etti," der.

Tıflî, hiç sesini çıkarmaz. Semeri alır, bir de temenna eder. Sokak kapısının önünde semeri sırtına geçirip yürümeye başlar. Tıflî, kendisini merakla seyredenlere şu ilginç cevâbı verir:
- Efendi hazretleri eksik olmasınlar, bayramlık elbisesini fakire ihsan ettiler.


Tebessüm Ve Tefekkür
Dursun Gürlek

Ne Haldeyiz?

Resim
Ariflerden birisi, bayram günü bir topluluğun yanına uğramıştı. İnsanlar oyun oynuyorlar ve gülüşüyorlardı. O arif bunları görünce dedi ki: "Eğer orucunuz kabul olunmuşsa, Allâhü Teâlâ'ya şükretmeniz gerekir. Bu hâl ise şükredenlerin hâli değildir. Eğer kabul olunmamışsa Allah'a yalvarmanız gerekirdi. Fakat bu da yalvaranların hâli değildir."


Mecâlisü'l Envâri'l Ahmediyye Ve Mecâmiil-esrâril Muhammediyye
Abdüllatif Harpûtî

Bayram Namazı

Resim
12 Ağustos 1915 arefe günü; Mehmetçiklerimiz 12 Temmuz'dan bu yana yazın kavurucu sıcağına, savaşın yakıcı harına rağmen bir ay oruç tutmuşlar ve savaşın ölüm kokan havası içinde bayram yaparak hayat bulmaya hazırlanıyorlardı.

Aynı gün 57. Alay Kumandanı Yarbay Hüseyin Avni Bey karargâh çadırı etrafındaki tepelerde koyun sürüsünü andıran beyazlıkları
görünce, emir subayına onların ne olduğunu sormuştu.
Aldığı cevap ise manidardır; "Kumandanım; malum yarın bayram, askerimiz bir ay oruç tuttu. Şimdi de bayram yapmaya hazırlanıyor, çamaşırlarını yıkayıp serdiler! Onlar Allah'ın huzuruna temiz elbiselerle çıkmak istiyorlar."

13 Ağustos Ramazan Bayramının birinci günü idi. Düşman; gemi, uçak ve balonlardan askerimizin her hareketini adım adım takip ediyordu. Bayram namazı kılınırken, top atışlarıyla bütün alay birkaç dakika içinde yok edilebilirdi. Onun için Hüseyin Avni Bey; Alay imamı Konyalı Hafız H. Fehmi Efendi 'yi çağırttı ve askerlere bayram namazı kılınamayac…

Fıtır Sadakası

Resim
Osman b. Affan (r.a.) bayram namazından evvel fıtır sadakasını vermeyi unutmuştu. Kefaret olarak bir köle âzad etti. Sonra Peygamberimizin yanına gelerek "Ey Allah'ın Resulü! Ben, bayram namazından evvel fıtır sadakasını vermeyi unuttum. Kefaret olarak bir köle âzad ettim." dedi.

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:
"Ey Osman! Yüz köle âzad etmiş olsan bile bayram namazından evvel verilen fıtır sadakasının sevabına erişemezsin."


Mecâlisü'l Envâri'l Ahmediyye Ve Mecâmiil-esrâril Muhammediyye
Abdüllatif Harpûtî

Din İle Dünyalık Elde Etmek

Resim
Musâ aleyhis-selâm'a hizmet eden bir adam dâima : "Mûsâ Safiyyul'lah şöyle dedi, Mûsâ Neciyyu'llâh böyle buyurdu, Musâ Kelîmu'llah böyle anlattı." diye bir çok servet elde etti. Bir ara Mûsâ aleyhi's-selâm bu adamı kaybetti, ne kadar aradı ise de izini bulamadı. Bir gün boğazından ip bağlı siyah bir domuz olduğu hâlde bir adam Mûsâ aleyhi's- selâm'a geldi. Hazret-i Mûsâ ondan da bu adamı sorunca : "Aradığın adam bu domuzdur." dedi.

Mûsâ aleyhi's-selâm; "Yâ Rab, şunu insân kılığına bir çevir de domuz olmasının sebebini kendisinden sorayım." diye Allahu Teâlâ'dan dileyince, Allahu Teâlâ : "Yâ Mûsâ , Âdem' in ve Âdem'den sana kadar gelenlerin duasını yapsan da bu dileğini kabul etmem, ancak niçin suretini çevirdiğimi sana haber vereyim: "O, dîn ile dünyalık peşinde koştuğu için böyle oldu" buyurdu."


İhya-u Ulûmiddîn
İmam Gazâli