20 Haziran 2019 Perşembe

Şeytanın Şikâyetleri

Bir topluluk, Ebû Meyden (k.s.) hazretlerinin huzuruna girdiler. Ve şeytanın vesvesesinden şikâyet ettiler. Ebû Meyden hazretleri buyurdu:

-"Hemen şu saatte şeytan yanımdan çıktı. Ve o da sizden şikâyet etti. Bana dedi ki:
-"Arkadaşlarına söyle; onlar, benim dünyamı terk etsinler ki; ben de onların dinlerini terk edeyiml Onlar her ne zaman, benim sermâyem olan dünyaya saldırırlarsa; ben de onların sermâyeleri olan âhıretlerini karıştırırım, onları saptırır ve ma'sıyetlere sokarım..." dedi.RÛHU'L BEYAN
İsmail Hakkı Bursevî


19 Haziran 2019 Çarşamba

Korku Ve Ümit


Hurma


" Mü'min, hurma fidanı diktiği halde diken bitecek diye endişe duyar; münafık ise diken ekmesine karşın hurma meyvesi umar."


Fudayl b. Iyaz (r.h.)


17 Haziran 2019 Pazartesi

Şeyh Şâmil'in Cevâbı
Şeyh Şâmil (rahimehullah), Ruslara esir düştükten sonra Petersburg'a götürülmüş, burada Çar tarafından iyi karşılanarak hürmet görmüştü. Çar ile defâatle görüşmüştü. Bu görüşmelerden birisinde Çar:

"Sizin dîninizde biliyorum ki farz namazlar var. Peki farzlardan önce ve sonra kıldığınız namazları niçin ilâve ediyorsunuz?" diye sordu. Şeyh Şâmil bulundukları salondaki parlak avizeleri ve pek çok adetteki lambaları işaret ederek: "Siz bu salona birkaç adet lamba kafi iken daha fazla aydınlanması için pek çok lamba takmışsınız. İşte bizim kıldığımız diğer namazlar da bunun gibi nurumuzu ziyâdeleştirmek içindir" cevabını verdi.


FAZİLET TAKVİMİ