15 Aralık 2018 Cumartesi

Bundan Sonra...


Selman Fârisî (r.a.) Medâin valisi iken pazarı geziyordu. Oranın zenginlerinden biri, pazardan bir şey almıştı. Aldığı şeyi taşıtmak için birine bakıyordu. Gözü Selman (r.a.)'a takıldı. Onun hâline baktı, hamal sandı.
— Gel de şunu taşı, dedi. O, hiç sesini çıkarmadan geldi; yükü sırtına aldı. Yolda giderken, halk onu karşılıyor ve şöyle diyordu:
Allah emirin iyiliğini versin. Biz taşıyalım.
Ama Selman (r.a.), vermedi.

Yükü taşıtan adam, içinden kendini ayıplıyor ve şöyle diyordu;
Yazıklar olsun! Bula bula, emiri mi buldum?
Bir yandan da ondan özür diliyor ve şöyle diyordu:
Allah sana iyilikler versin; ben seni tanımadım.

Buna karşılık Selman Fârisî (r.a.) şöyle diyordu:
— Devam edelim.


Adamın evine kadar o yükü taşıdı.
Bundan sonra, adam şöyle dedi:
Bundan sonra hiç kimseyi hizmetimde kullanmayacağım.


TENBİHÜL GÂFİLİN BOSTANÜL ÂRİFİN
Ebu'l-Leys Semerkandî


14 Aralık 2018 Cuma

Boş Sözler


Ellahuekber Ellahuekber


Bir hakîm [Feylesof] hikmet'e dâir üçyüz altmış eser yazdı da ancak hakîm ünvanını aldı. Allahu Tealâ o zamanın Peygamberine vahy etti: «O adam'a söyle, yer yüzünü, boş sözlerle doldurdu. Bunlardan hiç biriyle benim rızâmı düşünmedi. Ben onun bu hezeyanlarının hiç birini kabul etmem.»

Bu haberi alan hakim yaptığına pişman oldu ve bu işi terk etti. İnsanlar arasına girdi, sokaklarda yürüdü ve tevazu göstermeğe başladı. Bunun üzerine Allahu Teâlâ Peygamberine, «Şimdi rızâmı kazanmıştır.» diye, haber verdi.»


İHYA-U ULÛMİDDÎN (İlim Kitabı)
İmam Gazâli

11 Aralık 2018 Salı

Kemâl Nedir?


Kurbağa


Hikâye olunduğu gibi: Şeyh Ebû Saîd hazretlerine denildi:
-"Falanca kişi, suyun üzerinde yürüyor?"

Buyurdular:
-"Balıklar ve kurbağalar da bu şekildedirler!"

ve kendisine denildi:
-"Falanca kişi havada uçuyor?"

Buyurdular:
-"Kuşlar da bu şekilde havada uçuyorlar!"

ve denildi:
-"Falanca kişi, bir anda doğu ve batıya ulaşabilmektedir?"

buyurdular:
-"Şeytan da bu şekilde hareket etmektedir!"

ve soruldu:
-"Sana göre kemâl nedir?"

Buyurdular:
-"Kemâl, senin zahirde halk ile beraber olman; bâtında ise Hak Teâlâ hazretleriyle olmandır!"


RÛHU'L BEYAN
İsmail Hakkı Bursevî