21 Ağustos 2019 Çarşamba

Tebessüm
"Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesi, neye güldüğünden akıl seviyesi anlaşılır."

Mevlana Celaleddin Rumi18 Ağustos 2019 Pazar

İşaretli Armut

Bir gün, Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kermine'ye gitmişti. Burada, müridi Şeyh Hüsrev'in evine akşam vakti misafir oldu. O bölgede yaşayan seçkin kimseler, Hace Hazretlerinin sohbetlerine katılmayı arzu etmişler, ziyarete gelmişlerdi. Yemekten sonra Hace Hazretleri, Şeyh Hüsrev'e 'bak bakalım, kapının önünde kim var?' dedi.
Şeyh Hüsrev kapıya baktığında dışarıda Yusuf adında birinin, elinde bir tabak armutla beklemekte olduğunu gördü. Yusuf, Hace Hazretlerini görme şerefine ulaşabilmek için gelmiş olduğunu söylüyordu. Şeyh Hüsrev onu içeriye aldı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba

Tembelin Hülyası
Tembel adamın biri kötürüm bir tilki gördü. "Böyle elden ayaktan mahrum bir şekilde nasıl yaşayabiliyor?" diyerek, Allah'ın lütuf ve kudretine hayran kaldı.

O böyle bakınırken, gözlerinden ateşler saçan bir aslan çıkageldi, pençesinde bir çakal vardı. Adam bir köşeye saklandı. Koca gövdeli ve iri pençeli aslan zavallı çakalı parçalayarak oracıkta yedi. Ondan artan şey tilkiyi doyurmaya yetmişti.
Herkesin rızkını ulaştıran Allah, ertesi gün başka bir sebep yaratarak tilkinin yiyeceğini yeniden gönderdi.

Gördüğü manzara adamın dikkatini çekmişti. Hemen bir mescide çekilerek Allah'a sığınmaya, Ona tevekkül etmeye karar verdi.
"Allah, elsiz ayaksız, kötürüm bir tilkinin bile rızkını ayağına gönderiyor. İyisi mi bundan sonra ben de, örümcekler gibi bir köşeye çekilip rızkımı bekleyeceğim."

Postunu mescide serdi. Bundan sonra, lütufkar olan Allah'ın kendisine gayptan rızk yollamasını bekliyordu. Böylece günler geçti. Fakat kendisiyle ne eşi dostu, ne de başkaları kaygılandı. Gün geçtikçe öyle zayıfladı ki, bir deri bir kemik haline geldi. Güçten, kuvvetten düşüyor, sabrı tükeniyordu.

Bir gece, mihrabın duvarından kulağına bazı sesler geldi:
"Hey tembel adam! Neden kendini tilki gibi aciz ve kötürüm görüyorsun? Git, yırtıcı bir aslan kesil. Öyle çalış çabala ki, aslan gibi senden de başkalarına bir şeyler kalsın. Tilkiye benzeyip artıklarla beslenmeyi düşünme!"

Aslan gibi ensesi kalın olan insan, tilki gibi düşkünleşirse, köpekler dahi ondan üstün olur. Uğraş, didin ve başkalarının artığına göz dikme. İmkan bulduğun sürece elinin emeğiyle geçin.
Aklı başında olan insan, cömertliği âdet edinir. Çünkü gayreti az olanlar, içsiz kabuğa benzerler.


BOSTAN VE GÜLİSTAN SEÇME ÖYKÜLER
Şeyh Sâdi-i Şirâzî